Synbiotics / Om Synbiotics

Synbiotika är en kombination av probiotika (goda bakterier) och prebiotika (fibrer) som används för att stärka tarmfloran. Stig Bengmark har ägnat över 20 år åt att studera synbiotikans effekt på människors hälsa, framförallt genom sin egen synbiotiska komposition – Synbiotic 2000.