Prof. Bengmark / Forskning

Professor Stig Bengmark er forsker og foreleser innenfor helse, forfatter av boken Velg Helse og opphaver av kosttilskuddet Synbiotic. Her kan du lese mer om Stig samt ta del i hans forskning og kronikker.