Prof. Bengmark / Om Stig Bengmark

Professor Stig Bengmark er forsker og foreleser innenfor helse, forfatter av boken Velg Helse og opphaver av kosttilskuddet Synbiotic. Her kan du lese mer om Stig samt ta del i hans forskning og kronikker.