Mens gresset vokser, dør kua

Denne kronikken er skrevet av Stig Bengmark – professor emeritus, forsker, foreleser og forfatter. Les flere av Stigs kronikker her.

Siden slutten av 1980-tallet er professor Peter J Neuhaus sjef for kirurgiklinikken på det legendariske Charité-sykehuset i Berlin. Der har de bl.a. en av verdens største avdelinger for levertransplantasjon – man gjør cirka 200 slike operasjoner per år. De har også en stor avdeling for bukkirurgi.

Jeg ble invitert til å forelese der på 90-tallet. I publikum fantes det en kvinnelig lege, Nada Rayes (da underlege, nå nettopp blitt professor), som ble tiltalt av konseptet og lyktes med å få Peter Neuhaus med på et antall studier med den blandingen av nyttige bakterier og fibre som jeg har laget – min synbiotika, som inneholder fire ulike helsebakterier og fire sterke prebiotiske fibre som er mat for både bakterier og kroppen.

I 2004 var de ferdige med sin første studie – denne gangen på levertransplanterte – og den viste en så utrolig fremgang at verden hadde vanskelig for å ta det til seg.

* Infeksjoner etter levertransplantasjoner ble i prinsippet eliminert, en pasient (1 av 33 = 3 %) som fikk et kateter i forbindelse med operasjonen, fikk en lett urinveisinfeksjon, mens de som bare fikk fibrene uten tilsatte bakterier, utviklet infeksjoner i halvparten av tilfellene (17/33 = 51 %). Med andre ord ble 94 % av pasientene spart for infeksjoner.

* Ved ikke mindre enn 18 tilfeller fant man ondartede bakterier utenfor tarmen, f.eks. i blodet, lungene og urinveiene, hos de 17 pasientene som ikke fikk de probiotiske bakteriene. Med andre ord minsket identifiserte bakterier utenfor tarmen med 97 %.

* Pasientenes bruk av antibiotika sank fra et gjennomsnitt på 3,8 => 0,1 = 3,7 (97 %) dager med antibiotika, dvs. 97 %, og dagene de måtte tilbringe i intensivpleie, som er svært dyrt, sank fra 10,2 => 8,8 dager til 1,4 dager (14 %).

Man skulle tro at man nå, ti år senere, brukte synbiotikapreparatet mitt overalt. Dessverre er det ikke slik – byråkratiet er enormt, og det kreves mange tillatelser.

«Mens gresset vokser, dør kua.»

Rayes N et al. Am J Transplant 2005;5:125-131

Mer fra Prof. Bengmark