Om Synbiotic 2000

Hva er Synbiotics – Melkesyrebakterier og prebiotiske fibre

Synbiotics eller synbiotika er en kombinasjon av probiotika (gode bakterier) og prebiotika (fibre – næring til bakteriene) som brukes for å gjenopprette den mikrobakterielle floraen ved blant annet antibiotikakurer og sykdom, både akutt og kronisk. Dagens livsstil og kostvaner har skapt en svekket tarmflora som igjen fører til en økt tilbøyelighet for infeksjoner og som med største sannsynlighet er årsaken til det store antallet kroniske sykdomstilstander som har økt kraftig de siste tiårene.

Synbiotic 2000

Allerede for 15 år siden fantes det tegn på at de spesielt helsefremmende bakteriene i tarmen vår, som f.eks. Lactobacillus plantarum og Lactobacillus paracasei, ikke lenger var representert i den menneskelige floraen på grunn av vår vestlige fiberfattige kost. Stig Bengmark begynte derfor sammen med en gruppe forskere å lete etter laktobasiller med sterke helsefremmende effekter på planter som vokser i naturen. Man identifiserte 535 bakteriestammer, hvorav 355 stykker ble innhentet fra mennesker og 180 fra planter og som senere ble analysert nøye. Av disse var det åtte stammer som viste seg å ha spesielt viktige helsefremmende effekter: disse produserte rikelige mengder antioksidanter og vitaminer, men først og fremst rikelige mengder substanser som slår ned betennelse i kroppen og forhindrer infeksjoner. Fire av disse bakteriene, som viste seg å ha synergieffekter, ble utvalgt og ble grunnlaget til den patenterte sammensetningen som fikk navnet Synbiotic 2000.

Allerede på dette tidspunktet forstod man betydningen av at de tilførte laktobasillene behøver sin egen næring for å kunne vokse og formere seg, spesielt i tykktarmen. Derfor valgte man å gi dem “reisekost” i form av prebiotika og innrettet seg tidlig på å tilføre fire kjente fibre: betaglukan, pektin, inulin og resistent stivelse, alle kjente for sin betydning for tarmfloraens funksjon og helsen vår.

Kliniske studier har vist gode resultater

Bakterien i Synbiotic 2000 ble blant annet studert på grunn av sin evne til å produsere antioksidanter, anti-inflammatoriske proteiner og for sin evne til å indusere beskyttelsesfaktoren beta-defensin. Disse betennelseshemmende egenskapene ble bekreftet i innledende dyrestudier sammen med bakterienes evne til å overleve transporten gjennom mage-tarm-kanalen ned til tykktarmen – som er en avgjørende egenskap for probiotiske preparater.

Forskning på mennesker har vist at Synbiotic har hatt store effekter på blant annet personer som har fått strålebehandling/har fått behandling mot kreft, har mage-tarm-problemer som for eksempel IBS samt innenfor intensivhelsevesenet. Studier har for eksempel vist at Synbiotic bidro til en kraftig redusering av alvorlige infeksjoner etter alvorlige ulykker samt etter større bukoperasjoner som levertransplantasjoner. Et studie ved Universitetssykehuset i Berlin konstaterte at tilførsel av Synbiotic2000 reduserte antallet infeksjoner etter levertransplantasjoner fra 51 % til 3 % og et lignende studie på pasienter etter akutte alvorlige ulykker reduserte infeksjonsfrekvensen fra 50 % til 14 %.

Synbiotic som kosttilskudd

Basert på forskningspreparatet Synbiotic 2000 ble kosttilskuddet Synbiotic skapt, og som kan fås i ulike styrker tilpasset både friske personer som ønsker å beholde en frisk tarmflora og forebygge dårlig helse samt til personer med spesielle behov som for eksempel gravide, personer med sykdommer eller personer som trener mye. Synbiotic kan kjøpes på supersynbiotics.se.

Mer fra Synbiotics