Om Synbiotic 2000

Vad är Synbiotics – Mjölksyrabakterier och prebiotiska fibrer

Synbiotics eller synbiotika är en kombination av probiotika (goda bakterier) och prebiotika (fibrer – föda till bakterierna) som används för att återställa den mikrobakteriella floran vid exempelvis antibiotikaanvändning och sjukdom, såväl akut som kronisk. Dagens livsstil och kostvanor har skapat en dramatiskt reducerad och försämrad tarmflora som i sin tur leder till en ökad infektionsbenägenhet och som med största sannolikhet ligger bakom det antal kroniska sjukdomstillstånd som ökat kraftigt de senaste årtiondena.

Fördelarna med probiotika i allmänhet och Synbiotics i synnerhet är att hälsoeffekterna är tämligen väl belagda såväl kliniskt som experimentellt och bieffekterna obefintliga.

Stig Bengmarks forskning

Sedan cirka 30 år har Stig Bengmark intresserat sig för tarmbakteriernas funktion och dess betydelse för vår hälsa. Forskningen har tilltagande koncentrerats till att kartlägga effekterna av tillförsel av specifika probiotiska bakterier med stora effekter på vår hälsa. Tidig forskning till vilken Bengmark tog initiativ ledde till identifiering av en laktobacill med starka hälsoeffekter (Lb plantarum 299), vilket var grunden till etablerande av AB Probi.

Synbiotic 2000

Det fanns redan för 15 år sedan tecken på att de speciellt hälsobringande bakterierna i vår tarm, som t.ex. Lb plantarum, Lb paracasei på grund av vår Västerländska fiberfattiga kost inte längre var representerade i den mänskliga floranoch att därför anledning fanns att istället söka laktobaciller med starka hälsoeffekter på växande plantor i naturen. Man identifierade cirka 180 laktobaciller som analyserades noga och åtta visade sig ha speciellt starka hälsoeffekter: dessa producerade rikligt med antioxidanter och vitaminer men framförallt rikligt med substanser som slår ner inflammation i kroppen och förhindrar infektioner. Fyra av dessa, som visade sig ha synergiska effekter valdes ut för att tillsammans med specifika fibrer bilda en komposition, som gavs namnet Synbiotic 2000.

Synbiotics realiserade redan vid denna tidpunkt betydelsen av att de tillförda laktobacillerna måste ha egen näring för att kunna växa och föröka sig, speciellt i grovtarmen. Därför valde man tidigt att förse dem med ”färdkost”/prebiotika, och inriktade oss tidigt på att tillföra fyra kända fibrer: betaglukan, pektin, inulin och resistent stärkelse, alla kända för sin betydelse för tarmflorans funktion och vår hälsa.
Tidig forskning på försöksdjur verifierade kompositionens hälsoeffekter, och preliminära försök på människa visade starka effekter på personer som strålbehandlas/tillförs cancergifter mot cancer, har mag-tarmbesvär och som vårdas i intensivvården, speciellt efter större operationer och olycksfall.
Kompositionen patenterades och laktobacillerna deponeras i internationellt register för framtida skydd mot intrång.

Kliniska studier har visat goda resultat

Omfattande kliniska studier tillsammans med ledande internationella kliniska forskare har visat mycket goda effekter hos svårt sjuka människor i intensivvården. Hittills har ett tiotal kliniska studier slutförts, alla vid ledande institutioner på olika håll i världen, vilka samtliga visat Synbiotic 2000´s överlägsenhet över läkemedel som antibiotika att förebygga komplikationer, främst infektioner. Som exempel kunde man i en studie vid Universitetssjukhuset i Berlin konstatera att tillförsel av Synbiotic 2000 minskade infektionerna efter levertransplantation från 51 % till 3 % och en liknande studie på patienter efter akut svåra olycksfall minskade infektionsfrekvensen från 50 % till 14 %.

Synbiotisk behandling har potential att ersätta antibiotika-behandling; jämfört med 40 patienter som genomgick motsvarande operation under profylaktisk behandling; medelbehandlingstiden minskade från i snitt 10 dagar till 2 dagar, tiden, som patienterna vistades i intensivvården sjönk från 6 till 2 dagar och totala vårdtiden på sjukhus från 22 till 17 dagar.

 

 

Mer från Synbiotics