Om Synbiotic 2000

Vad är Synbiotics – Mjölksyrabakterier och prebiotiska fibrer

Synbiotics eller synbiotika är en kombination av probiotika (goda bakterier) och prebiotika (fibrer – föda till bakterierna) som används för att återställa den mikrobakteriella floran vid exempelvis antibiotikaanvändning och sjukdom, såväl akut som kronisk. Dagens livsstil och kostvanor har skapat en försämrad tarmflora som i sin tur leder till en ökad infektionsbenägenhet och som med största sannolikhet ligger bakom det stora antal kroniska sjukdomstillstånd som ökat kraftigt de senaste årtiondena.

Synbiotic 2000

Det fanns redan för 15 år sedan tecken på att de speciellt hälsobringande bakterierna i vår tarm, som t.ex. Lactobacillus plantarum och Lactobacillus paracasei på grund av vår västerländska fiberfattiga kost inte längre var representerade i den mänskliga floran. Stig Bengmark började därför tillsammans med en grupp forskare, söka efter laktobaciller med starka hälsoeffekter på växande plantor i naturen. Man identifierade 535 bakteriestammar, varav 355 stycken samlades från människor, och 180 från växter, som sedan analyserades noga. Av dessa var det åtta stammar som visade sig ha speciellt starka hälsoeffekter: dessa producerade rikligt med antioxidanter och vitaminer men framförallt rikligt med substanser som slår ner inflammation i kroppen och förhindrar infektioner. Fyra av dessa bakteriestammar, som visade sig ha synergieffekter, valdes ut och blev grunden till den patenterade komposition som gavs namnet Synbiotic 2000.

Redan vid denna tidpunkt insåg man betydelsen av att de tillförda laktobacillerna måste ha egen näring för att kunna växa och föröka sig, speciellt i grovtarmen. Därför valde man att förse dem med ”färdkost” i form av prebiotika, och inriktade sig tidigt på att tillföra fyra kända fibrer: betaglukan, pektin, inulin och resistent stärkelse, alla kända för sin betydelse för tarmflorans funktion och vår hälsa.

Kliniska studier har visat goda resultat

Bakterierna i Synbiotic 2000 studerades bland annat för sin förmåga att producera antioxidanter, antiinflammatoriska proteiner och för sin förmåga att inducera skyddsfaktorn beta-defensin. Dessa inflammationshämmande egenskaper bekräftades i initiala djurstudier tillsammans med bakteriernas förmåga att överleva transporten genom mag-tarmkanalen ner till grovtarmen – vilket är en avgörande egenskap för probiotiska preparat.

Forskning på människor har visat att Synbiotic haft starka effekter på bland annat personer som strålbehandlas/tillförs cancergifter mot cancer, har mag-tarmbesvär som exempelvis IBS, samt inom intensivvården. Till exempel har studier visat att Synbiotic bidrog till en kraftig reducering av allvarliga infektioner efter svåra olycksfall samt efter större bukoperationer som levertransplantationer. I en studie vid Universitetssjukhuset i Berlin konstaterades att tillförsel av Synbiotic 2000 minskade antalet infektioner efter levertransplantation från 51 % till 3 % och en liknande studie på patienter efter akut svåra olycksfall minskade infektionsfrekvensen från 50 % till 14 %.

Synbiotic som kosttillskott

Synbiotic 2000 används idag i ett flertal pågående forskningsstudier men finns inte tillgängligt till försäljning. Baserat på forskningspreparatet skapades därför kosttillskottet Synbiotic som innehåller samma komposition men i en svagare dosering anpassat för friska personer. Synbiotic finns att köpa på supersynbiotics.se.

 

 

Mer från Synbiotics